شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
Displaying 1 - 10 of 10
گیاه بیماری قسمت مورد استفاده
Alyssum L. مقوی قوای جنسی,تنظیم قاعدگی,درمان مشکلات پوستی,گرمازدگی,تب بر اندام هوایی,گل
Artemisia kopetdaghensis Krasch. ادویه,تب بر,بهبود زخم برگ,اندام هوایی
Hyssopus officinalis L. ضد نفخ,مقوی,ضدعفونی کننده,خلط آور,رفع سرفه,تب بر اندام هوایی گل دار
Perovskia abrotanoides Kar. ضد سالک,تب بر,ضد عفونی کننده,مسکن,دفع اندام هوایی
Smyrnium cordifolium Boiss. تب بر,درمان مثانه,کلیه,ضد کرم دندان ساقه
Angelica archangelica L. تب بر,ضد تشنج,مقوی معده,اشتهاآور گل
Achillea millefolium L. تب بر,رفع دل پیچه,درمان اسهال,رفع حالت تهوع,ضد نفخ,تب بر,ضد باکتری سرشاخه گل دار
Arctium lappa L. ریشه آن ضدمیکروب,ضدتومور,ضد تب,ادرار آور,کاهش دهنده قند خون ریشه,برگ
Centaurea depressa M.Bieb. ضدسرفه,مقوی,آرامبخش,تب بر,ضدالتهاب ساقه
Gundelia tournefortii L. دفع انگل,کاهش چربی خون,تب بر,دفع سنگ کلیه ساقه